Medieovervågning

Medieovervågning gør det muligt for din virksomhed eller organisation at fælge ​​den politiske dagsorden og gør det lettere at forstå og påvirke politik. For øjeblikket er den tilbudte medieovervågning koncentreret om de danske medier og det danske politiske system, hovedsageligt Folketinget.

 

Medieovervågning tilbydes enten som en selvstændig tjeneste eller som en tilføjelse til konsulenttjenesterne.

 

Den selvstændige medieovervågningsydelse vil starte med et møde, hvor vi bliver enige om omfanget af overvågningen, inkl. rapporter og regelmæssighed. Denne selvstændige tjeneste er hovedsageligt til virksomheder eller organisationer, der gerne vil have fordel af medieovervågning, men ikke har ressourcerne til at ansætte en person på fuld tid til at gøre det og / eller ikke har plads til en sådan person.

 

Medieovervågning kan også føjes til en eksisterende konsulentaftale enten fra start eller på et senere tidspunkt. Hvis den forhandles som led i en konsulentaftale, vil omkostningerne til medieovervågning delvis blive integreret i det samlede månedlige beløb. Hvis tjenesten tilføjes senere, kan den udføres som en separat aftale eller som en ændring af enhver eksisterende konsulentaftale, der er gældende på det tidspunkt.

 

For både den selvstændige og den integrerede mulighed vil medierapporten blive leveret via e-mail på enten dansk eller engelsk i et enten dagligt, ugenligt eller månedligt interval, som specificeret i den relevante konsulentaftale.

 

Hvad medieovervågning inkluderer

Medieovervågning skal i dette tilfælde forstås meget bredt og på samme tid meget specifikt. De overvågede medier inkluderer offentlige politiske profiler på sociale medier som Facebook og Twitter, nyhedsmedier som DR, Politiken, Arbejderen og Børsen, for bare at nævne et par og mere specialiserede feeds såsom Folketingets RSS. Dette er bredt i rækkevidde, dog specifikt i den forstand, at det kun er data fra offentlige politiske profiler på sociale medier, der bruges, så fokus er på den politiske proces og lovgiverne.

 

Medieovervågning giver dig mulighed for at:

 

  • Følge et specifikt emne på tværs af kanaler

  • Følge interessante §20-spørgsmål i Folketinget

  • Følge en bestemt lovgivning eller love inden for et bestemt område undervejs i processen

  • Beslutte timing og retning for indsatsen for at påvirke beslutningstagere i processen med at danne en ny lov.

 

Bastian Friborg Consulting rapporterer dagligt, ugentligt eller månedligt med forslag om, hvad du kan gøre og hvornår. Afhængig af konsulentaftalen kan jeg også søge at arrangere og forberede møder med politikere.

Media monitoring  - Denmark

Media monitoring - Denmark

Monitor Danish media and political processes.

I will monitor Danish media and political processes. The price depends on how many days per week the client wants to monitor and great discounts are achieved when part of a consulting agreement. The monitoring plan is adjustable, as there can be quiet times on certain topics.

Reach out for an offer.

Media monitoring - EU

Media monitoring - EU

Monitor Danish and EU media and political processes in Denmark and EU.

I will monitor Danish media and political processes in both Denmark and the EU. The price depends on how many days per week the client wants to monitor and great discounts are achieved when part of a consulting agreement. The monitoring plan is adjustable, as there can be quiet times on certain topics.

Reach out for an offer.