Medieovervågning af love

Medieovervågning gør det muligt for din virksomhed eller organisation at holde sig orienteret om den politiske dagsorden og gør det lettere at forstå og påvirke politik. For øjeblikket er den medieovervågning, der tilbydes, koncentreret om de danske medier og det danske politiske system, hovedsageligt parlamentet.

 

Hvad medieovervågning kan omfatte

Medieovervågning forstås i dette tilfælde meget bredt og på samme tid slags specifikt. De overvågede medier inkluderer feeds fra parlamentet, offentlige politiske profiler på sociale medier som Facebook og Twitter og regelmæssige nyhedsmedier som DR, Politiken, Arbejderen og Børsen for bare at nævne nogle få.

 

Medieovervågning af lov-processen giver dig mulighed for at:

  • Følge f.eks.. interessante §20-spørgsmål i Folketinget

  • Følge en bestemt lov eller love inden for et bestemt felt under udarbejdelse

  • Aktivt time og målrette bestræbelserne på at påvirke beslutningstagere i processen med at danne en ny lov.

Medieovervågning tilbydes enten som en enkeltstående tjeneste eller som en tilføjelse til konsulenttjenesterne.

 

Den enkeltstående tjeneste medieovervågning vil i praksis medføre et møde, hvor vi bliver enige om omfanget af overvågningen inkl. emnerne og regelmæssigheden af ​​rapporter. Rapporterne med kommentarer ankommer via e-mail med regelmæssige, aftalte intervaller. Denne enkeltstående service er primært til virksomheder eller organisationer, der ønsker fordelene ved medieovervågning, men ikke har ressourcerne til at ansætte en person på fuld tid til at gøre det og / eller ikke har kontorplads til en sådan person.

 

Medieovervågning kan også føjes til en eksisterende konsulentaftale enten fra start eller når som helst senere. Hvis der forhandles som en del af en konsulentaftale, vil omkostningerne ved medieovervågning delvist blive integreret i den samlede månedlige holder. Hvis tjenesten tilføjes senere, kan den gøres som en separat aftale eller som en ændring af enhver eksisterende konsulentaftale, der var gældende på det tidspunkt.

 

For både den enkeltstående og den integrerede mulighed leveres medierapporten via e-mail på enten dansk eller engelsk som specificeret i den relevante konsulentaftale.

For mere om tjenesterne, klik her .